بازدید مدیر عامل محترم شرکت مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران  جناب آقای مهندس  خراسانی از پروژه درمانگاه تخصصی شهرستان ملکان

آخرین وضعیت  :   در مرحله تحویل موقت            تاریخ بازدید :  ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.

ارسال دیدگاه