درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی شهرستان ملکان

مساحت کل زیر بنا: ۲۶۸۰   مترمربع
اسکلت سازه : بتنی
سیستم تاسیسات هواساز تبخیری  ،موتورخانه مرکزی ، ایرواشر ، رادیاتور
شروع پروژه ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
اتمام پروژه برابر برنامه زمانبندی : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
اتمام پروژه ۱۳۹۷/۱۲/۰۱     ۸ ماه زودتر از موعد مقرر