پروژه توسعه ارژانس و هتلینگ بیمارستان کوثر تامین اجتماعی شهرستان بروجرد
مساحت کل زیر بنا: ۱۰۰۰مترمربع
اسکلت سازه : فولادی
سیستم تاسیسات موتورخانه مرکزی ، ایرواشر ، رادیاتور
شروع پروژه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
اتمام پروژه : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
کاربری : درمانی
بهره بردار : سازمان تامین اجتماعی -مدیریت درمان استان لرستان