درمانگاه  تامین اجتماعی شهرستان مریوان
مساحت کل زیر بنا: ۱۲۶۰مترمربع     
اسکلت سازه : بتنی    
سیستم تاسیسات آسانسور،موتورخانه مرکزی ، کولر
شروع پروژه ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
اتمام پروژه : ۱۳۹۴/۱۱/۱۲