ساختمان تامین اجتماعی شهرستان سردشت
مساحت کل زیر بنا: ۸۰۰ مترمربع     
اسکلت سازه : بتنی    
سیستم تاسیسات آسانسور،موتورخانه مرکزی ، کولر
شروع پروژه ۱۳۹۲/۰۱/۱۵
اتمام پروژه : ۱۳۹۳/۰۸/۲۶